חידושי חודש ינואר 2019 לפי נושאים

אנשי קשר ועובדים

לקוחות
הפיכת לקוח פוטנציאלי לאיש קשר של לקוח אחר
עובדים
הצגת דיווחי שעות ודיווחי שעון נוכחות בכרטיס העובד


בפרויקטים

משימות
הוספת חיפוש לפי תאריך לחיוב של משימות
ניתן לסדר את התאריך החיוב בסדר עולה או יורד בלחיצה על שם העמודה
יצירת חיוב מתוך שורת משימה


במפגשים/חוגים

יומן
יומן לפי סניפים - סינון תצוגה לפי סניפים
משימות/שיעורים
הוספת חיפוש לפי תאריך לחיוב של משימות
ניתן לסדר את התאריך החיוב בסדר עולה או יורד בלחיצה על שם העמודה
יצירת חיוב מתוך שורת משימה


מודול מלאי

תעודת העברה בין מחסנים
משיכת רשימת מוצרים בתעודת העברה בין מחסנים
מסמכי לקוחות
הוספת עמודה במסמכים המציגה האם נוצר תנועת מלאי במסמך


אפליקציית סנזיי

הזמנות עבודה
הוספת חיפוש לפי שדה "סופק" - כן/לא - חיתוך הזמנות שיצאה ת.משלוח אחת לפחות