חידושי חודש אפריל 2019 לפי נושאים


*ניתן ללחוץ על הטקסט כדי לגשת לסרטון/מדריך בנושא


פרויקטים

משימות - קבלת התראה באימייל כמנהל פרויקט
ניתן לסמן בכרטיס העובד לקבל התראה באימייל כמנהל פרויקט - בשינוי משימות הקשורות לפרויקט של העובד

 

מפגשים/חוגים

הסרת תלמיד ממפגש עם הוראת קבע
בהסרת תלמיד ממפגש כאשר בוחרים תאריך סיום עתידי לחיוב - הוראת הקבע תמשיך לרוץ עד התאריך העתידי שנבחר

 

מסמכים וכספים

הוראות קבע
בסליקת כרטיס אשראי חדש של לקוח בהפקת מסמך ניתן לסמן לעדכן את הכרטיס החדש בהוראות הקבע הפעילות
בהסרת תלמיד ממפגש כאשר בוחרים תאריך סיום עתידי לחיוב - הוראת הקבע תמשיך לרוץ עד התאריך העתידי שנבחר