יש לבצע פניה לכתובת הבאה:

https://[account name].senzey.com/extapi/tax_invoice/add.php?username=[username]&password=[password]

נא לשים לב!

 • הנתונים צריכים להישלח ב UTF8
 • כל הנתונים צריכים להישלח ב POST 
 • יש להשתמש ב content type: application/x-www-form-urlencoded

 

שם השדה סוג תאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
senzey_client_id int מס לקוח בסנזיי     כן(במידה ולא נשלח client_name)
senzey_contact_person_id int מס איש קשר של הלקוח בסנזיי     לא
client_name varchar שם הלקוח     כן(במידה ולא נשלח senzey_client_id)
client_email varchar אימייל הלקוח     כן
client_idn varchar ת.ז של הלקוח     לא
client_business_idn varchar עוסק מורשה     לא
client_address varchar כתובת הלקוח     לא
client_phone varchar טלפון     לא
client_city varchar עיר הלקוח     לא
client_lang char 2 שפת מסמכים en|he he לא
client_birthday date תאריך לידה dd/mm/yyyy   לא

client_fields[]

varchar[]

שדות נוספות של לקוח

לדוגמא:
client_fields[zip_code]

  לא
discount decimal הנחה ב%   0 לא
total_payment decimal הסכום הסופי לתשלום בפועל (אחרי הנחה)     כן
currency varchar אם שונה משקלים אז לשלוח ערך USD
EUR
AUD
GBP
NULL לא
invoice_type int     NULL לא
vat_type varchar עוסק מורשה או פטור

חייב במע"מ = "DEFAULT"

פטור ממע"מ = "FREE"

  כן 
doc_comments varchar הערות מסמך     לא
[]items array שורות המוצרים אשר נירכשו     כן

items[][name]

varchar שם המוצר     כן

items[][code]

varchar מק"ט     לא

items[][price]

decimal מחיר המוצר כולל מעמ לפני הנחה ליחידה     כן
items[][discount] decimal הנחה ב%   0 לא

items[][quantity]

decimal כמות     כן
items[][desc] varchar תיאור     לא
send_invoice varchar האם לשלוח חשבונית מס ללקוח TRUE/FALSE FALSE לא
pay_url varchar במידה ורוצים להשתמש ב API זה לצורך דף תשלום, יש לשלוח "TRUE" ואז בסיום הדף יחזיר את אותו הפרמטר עם כתובת URL על מנת שתוכלו להפנות את הלקוח לדף התשלום. TRUE/FALSE FALSE לא
pay_success_callback_url varchar

במידה והפרמטר pay_url נשלח עם TRUE, והוכנס ערך בפרמטר זה עם כתובת חזרה לקבלת מידע על ביצוע התשלום, אז בסיום ביצוע התשלום ע"י הלקוח, המערכת תפנה לכתובת URL זו ב POST עם הפרמטרים הבאים:
"doc_type" => שם המסמך,
"doc_id" => מספר המסמך,
"sum" => סכום המסמך,
"invoice_number" => מספר חשבונית מס עבורה הופק המסמך (מספר זה נשלח בפניה הראשונה ל API וישמש לצורך שיוך/התאמה בין ההזמנה המקורית שנוצרה לבין התשלום.

    לא
pay_success_redirect_url varchar כתובת "דף תודה" לאחר תשלום מוצלח     לא
pay_success_send_invoice varchar האם לשלום מסמך שנוצר לאחר תשלום TRUE/FALSE FALSE לא

connect_to_project[project_id]

number מזהה הפרויקט     לא

connect_to_project[description]

text       לא

connect_to_project[amount]

float סכום לחיוב כולל מע"מ     כן אם הוכנס ערך בשדה project_id

connect_to_project[start_date]

date תאריך התחלה   CURDATE לא

connect_to_project[finish_date]

date תאריך סיום     לא

connect_to_project[reminder_before_days]

number תזכורת לפני סיום בימים     לא

connect_to_project[billing_type]

number סוג חיוב*
 • 0 - לפי הגדרת משימה
 • 2 - מחיר קבוע
 • 5 - לא לחיוב
מחיר קבוע כן אם הוכנס ערך בשדה project_id

connect_to_project[billing_recurring]

 

number מחזוריות**
 • 0 - חד פעמי
 • 1 - חודשי
 • 2 - שנתי
 • 3 - דו-שנתי
 • 4 - שבועי
חד פעמי לא

connect_to_project[recurring_from]

date תאריך חיוב ראשון   ת.צירוף של לקוח לפרויקט לא

connect_to_project[num_of_payment]

number מס' חיובים     לא

connect_to_project[payment_notes]

text הערות תשלום     לא

connect_to_project[comments]

text הערות     לא

connect_to_project[issue_billing_cycles]

 

number מס' מחזורים להפיק חיוב, 1 לחיוב חד פעמי     לא
test varchar בדיקה - ידפיס למסך את הפרמטרים שנשלחו ללא המשך test   לא

 

 

 

התשובה שתיתקבל היא בפורמט JSON.

במיקרה של הצלחה:

קוד HTTP : 200

tax_invoice_number - מספר חשבונית מס, client_id - מספר לקוח.

 לדוגמה:

{'tax_invoice_number': 10005,'client_id':2005}

 

pay_url - רק במידה והפניה ל API הכילה TRUE בפרמטר זה, תוחזר כתובת להפניית הלקוח לתשלום.

 

במיקרה של כישלון:

קוד HTTP : 400-599

הודעת שגיאה - error

לדוגמה:

{'error': 'Incorrect business number'}

 

במידה והתקבלו פרמטרים של הוראת קבע, הגדרות החיוב של הלקוח בפרויקט יקבעו על פי פרמטרים אלו.