יש לבצע פניה ב POST  לכתובת הבאה:

https://[account name].senzey.com/extapi/tax_invoice_receipt/add.php?username=[username]&password=[password]

נא לשים לב!

 • הנתונים צריכים להישלח ב UTF8
 • כל הנתונים צריכים להישלח ב POST 
 • יש להשתמש ב content type: application/x-www-form-urlencoded

 

שם השדה סוג תאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
senzey_client_id int מס לקוח בסנזיי     כן(במידה ולא נשלח client_name או use_creditcard_onfile = TRUE)
client_name varchar שם הלקוח     כן(במידה ולא נשלח senzey_client_id)
client_email varchar אימייל הלקוח     כן(במידה ולא נשלח senzey_client_id)
client_idn varchar ת.ז של הלקוח     לא
client_business_idn varchar עוסק מורשה     לא
client_address varchar כתובת הלקוח     לא
client_phone varchar טלפון     לא
client_city varchar עיר הלקוח     לא
client_lang varchar שפת מסמכים

"en" or "he"

"he" לא
client_birthday date תאריך לידה dd/mm/yyyy   לא
client_fields string[] שדות נוספות     לא
discount decimal הנחה ב%   0 לא
total_payment decimal הסכום הסופי לתשלום בפועל (אחרי הנחה)     כן
currency varchar

אם שונה משקלים אז לשלוח ערך

USD
EUR
AUD
GBP
NULL לא
invoice_type int סוג הכנסה   NULL לא
vat_type varchar עוסק מורשה או פטור

חייב במע"מ = "DEFAULT"

פטור ממע"מ = "FREE"

  כן 
doc_comments varchar הערות מסמך     לא
[][]items array שורות המוצרים אשר נירכשו     כן

items[][name]

varchar שם המוצר     כן

items[][code]

varchar מק"ט     לא

items[][price]

decimal מחיר המוצר כולל מעמ לפני הנחה ליחידה     כן
items[][discount] decimal הנחה ב%   0 לא

items[][quantity]

decimal כמות     כן
items[][desc] varchar תיאור     לא
use_club_member_points integer השתמש בנק' של חבר מועדון     לא
is_stock_record varchar האם להוריד את המוצר מהמלאי

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
send_invoice varchar האם לשלוח חשבונית ללקוח

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
transaction_company varchar הסולק שם הסולק yaad\zcredit לא
credit_card_payment varchar כל הנתונים שהתקבלו מחברת סליקה יכנסו לפרמטר זה      כן רק במקרה וערך בשדה transaction_company   הוא - "yaad" או "zcredit" ו-use_creditcard_onfile - False
use_creditcard_onfile varchar סליקה מתוך הכ"א השמור בפרטי הלקוח במערכת

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
payment_details[][] array כל אמצעי תשלום בשורה נפרדת     כן
payment_details[][payment_method] number סוג תשלום***
 • 1 - מזומן
 • 2 - צ'ק
 • 3 - העברה בנקאית
 • 4 - כרטיס אשראי
 • 5 - ניכוי מס במקור
 • 6 - הו"ק
 • 7 - PayPal
 • 8 - אחר
  כן (במידה ו- use_creditcard_onfile = FALSE)
payment_details[][total_amount] float סכום כולל מע"מ     כן (במידה ו- use_creditcard_onfile = FALSE)
payment_details[][credit_card_name] varchar שם כרטיס אשרי     לא
payment_details[][last_4_digits] varchar 4 ספרות אחרונות     לא
payment_details[][card_owner_name] varchar שם בעל הכרטיס     לא
payment_details[][value_date] date תאריך ערך   CURDATE לא
payment_details[][צ'ק_number] number מס צ'ק    

צורת תשלום צ'ק וריק  bank_code - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][account_branch] number סניף בנק המשלם    

צורת תשלום העברה בנקאית ,הו"ק או צ'ק  - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][account_num] number חשבון בנק המשלם    

צורת תשלום העברה בנקאית ,הו"ק או צ'ק  - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][bank_id] number מס בנק המשלם בסנסי    

צורת תשלום העברה בנקאית ,הו"ק או צ'ק וריק  bank_code - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][bank_code] number קוד בנק המשלם    

צורת תשלום העברה בנקאית ,הו"ק או צ'ק וריק  bank_id-כן

כל צורת תשלום אחר -לא

payment_details[][bank_name]  varchar שם בנק המשלם   bank_code לא
payment_details[][business_bank_id] number מס בנק של העסק (המקבל) בסנסי        

צורת תשלום   העברה בנקאית ,הו"ק  ולא סופקו נתוני בנק העסק לזיהוי  - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][to_account_branch] number סניף בנק המקבל    

צורת תשלום   העברה בנקאית ,הו"ק  וריק  business_bank_id    - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][to_account_num] number חשבון בנק המקבל    

צורת תשלום   העברה בנקאית ,הו"ק  וריק  business_bank_id    - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][to_bank_id] number מס בנק המקבל בסנסי    

צורת תשלום   העברה בנקאית ,הו"ק  וריק  business_bank_id  וריק to_bank_code  - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][to_bank_code] number קוד בנק המקבל    

צורת תשלום   העברה בנקאית ,הו"ק  וריק  business_bank_id  וריק to_bank_id  - כן 

כל צורת תשלום אחר - לא 

payment_details[][to_bank_name]
 
varchar שם בנק המקבל   to_bank_code לא

connect_to_project[project_id]

number מזהה הפרויקט     לא

connect_to_project[description]

text       לא

connect_to_project[amount]

float סכום לחיוב כולל מע"מ     כן במידה והוכנס ערך בשדה project_id

connect_to_project[start_date]

date תאריך התחלה   CURDATE לא

connect_to_project[finish_date]

date תאריך סיום     לא

connect_to_project[reminder_before_days]

number תזכורת לפני סיום בימים     לא

connect_to_project[billing_type]

number סוג חיוב*
 • 0 - לפי הגדרת משימה
 • 2 - מחיר קבוע
 • 5 - לא לחיוב
מחיר קבוע כן במידה והוכנס ערך בשדה project_id

connect_to_project[billing_recurring]

 

number מחזוריות**
 • 0 - חד פעמי
 • 1 - חודשי
 • 2 - שנתי
 • 3 - דו-שנתי
 • 4 - שבועי
חד פעמי לא

connect_to_project[recurring_from]

date תאריך חיוב ראשון   ת.צירוף של לקוח לפרויקט לא

connect_to_project[num_of_payment]

number מס' חיובים     לא

connect_to_project[payment_notes]

text הערות תשלום     לא

connect_to_project[comments]

text הערות     לא

connect_to_project[issue_billing_cycles]

 

number מס' מחזורים להפיק חיוב, 1 לחיוב חד פעמי     לא

bank order[issue_billing]

varchar האם להפיק חיוב

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא

bank order[issue_tax_invoice_receipt]

varchar האם להפיק חש' מס\קבלה

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא

bank order[start_date]

date תאריך התחלה     כן במידה והוכנס ערך באחד השדות של bank order

bank_order[num_of_payment]

number מספר תשלומים     לא
issue_work_order varchar האם להפיק הזמנת עבודה. מבטל ערך של "האם ליצור תנועת מלאי"

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
send_work_order varchar האם לשלוח הזמנת עבודה ללקוח.

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
test varchar בדיקה - ידפיס למסך את הפרמטרים שנשלחו ללא המשך test   לא

 

 

 

התשובה שתיתקבל היא בפורמט JSON.

במיקרה של הצלחה:

קוד HTTP : 200

מספר החשבונית \קבלה -  tax_invoice_receipt_number

לדוגמה: {'tax_invoice_receipt_number': 10005}

במיקרה של כישלון:

קוד HTTP : 400-599

הודעת שגיאה - error

לדוגמה:

{'error': 'Incorrect business number'}

 

במידה והתקבלו פרמטרים של הו"ק, הגדרות חיוב של הלקוח בפרויקט יקבעו לפי פרמטרים אלו.

 

דוגמא לקוד: example