יש לבצע פניה ב POST  לכתובת הבאה:

https://[account name].senzey.com/extapi/tax_invoice_receipt/add.php?username=[username]&password=[password]

נא לשים לב!

 • הנתונים צריכים להישלח ב UTF8
 • כל הנתונים צריכים להישלח ב POST 
 • יש להשתמש ב content type: application/x-www-form-urlencoded

 

שם השדה סוג תאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
client_name varchar שם הלקוח     כן
client_email varchar אימייל הלקוח     כן
client_idn varchar ת.ז של הלקוח     לא
client_business_idn varchar עוסק מורשה     לא
client_address varchar כתובת הלקוח     לא
client_phone varchar טלפון     לא
client_city varchar עיר הלקוח     לא
client_lang varchar שפת מסמכים

"en" or "he"

"he" לא
client_birthday date תאריך לידה dd/mm/yyyy   לא
client_fields string[] שדות נוספות     לא
total_payment decimal הסכום הסופי לתשלום בפועל     כן
currency varchar

אם שונה משקלים אז לשלוח ערך

USD
EUR
AUD
GBP
NULL לא
vat_type varchar עוסק מורשה או פטור

חייב במע"מ = "DEFAULT"

פטור ממע"מ = "FREE"

  כן 
[]items array שורות המוצרים אשר נירכשו     כן
items name varchar שם המוצר     כן
items code varchar מק"ט     לא
items price decimal מחיר המוצר לחיוב בפועל ליחידה     כן
items quantity decimal כמות     כן
is_stock_record varchar האם להוריד את המוצר מהמלאי

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
send_invoice varchar האם לשלוח חשבונית ללקוח

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
transaction_company varchar הסולק   yaad לא
credit_card_payment varchar כל הנתונים שהתקבלו מחברת סליקה יכנסו לפרמטר זה      כן רק במקרה וערך בשדה transaction_company   הוא - "yaad"
[]payment_details            
payment_details[] payment_method number סוג תשלום***
 • 4 - כרטיס אשראי
 • 7 - PayPal
  כן
payment_details[] total_amount float סכום כולל מע"מ     כן
payment_details[] credit_card_name varchar שם כרטיס אשרי     לא
payment_details[] last_4_digits varchar 4 ספרות אחרונות     לא
payment_details[] card_owner_name varchar שם בעל הכרטיס     לא
connect_to_project  project_id number מזהה הפרויקט     לא
connect_to_project description text       לא
connect_to_project amount float סכום לחיוב כולל מע"מ     כן אם הוכנס ערך בשדה project_id
connect_to_project start_date date תאריך התחלה   CURDATE לא
connect_to_project finish_date date תאריך סיום     לא
connect_to_project reminder_before_days number תזכורת לפני סיום בימים     לא
connect_to_project billing_type number סוג חיוב*
 • 0 - לפי הגדרת משימה
 • 2 - מחיר קבוע
 • 5 - לא לחיוב
מחיר קבוע כן אם הוכנס ערך בשדה project_id
connect_to_project billing_recurring number מחזוריות**
 • 0 - חד פעמי
 • 1 - חודשי
 • 2 - שנתי
 • 3 - דו-שנתי
 • 4 - שבועי
חד פעמי לא
connect_to_project recurring_from date תאריך חיוב ראשון   ת.צירוף של לקוח לפרויקט לא
connect_to_project num_of_payment number מס' חיובים     לא
connect_to_project payment_notes text הערות תשלום     לא
connect_to_project comments text הערות     לא
connect_to_project issue_billing_cycles number מס' מחזורים להפיק חיוב, 1 לחיוב חד פעמי     לא
bank order issue_billing varchar האם להפיק חיוב

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
bank order issue_tax_invoice_receipt varchar האם להפיק חש' מס\קבלה

"TRUE"

or

"FALSE"

"FALSE" לא
bank order start_date date תאריך התחלה     כן אם הוכנס ערך באחד השדות של bank order
bank_order num_of_payment number מספר תשלומים     לא
test varchar בדיקה - ידפיס למסך את הפרמטרים שנשלחו ללא המשך "test"   לא

 

 

 

התשובה שתיתקבל היא בפורמט JSON.

במיקרה של הצלחה:

קוד HTTP : 200

מספר החשבונית \קבלה -  tax_invoice_receipt_number

לדוגמה: {'tax_invoice_receipt_number': 10005}

במיקרה של כישלון:

קוד HTTP : 400-599

הודעת שגיאה - error

לדוגמה:

{'error': 'Incorrect business number'}

 

במידה והתקבלו פרמטרים של הו"ק, הגדרות חיוב של הלקוח בפרויקט יקבעו לפי פרמטרים אלו.

 

דוגמא לקוד: example