יש לבצע פניה לכתובת הבאה:

https://[account name].senzey.com/extapi/supl_work_order/add.php?username=[username]&password=[password]

נא לשים לב!

  • הנתונים צריכים להישלח ב UTF8
  • כל הנתונים צריכים להישלח ב POST 
  • יש להשתמש ב content type: application/x-www-form-urlencoded

 

שם השדה סוג תאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
senzey_supplier_id int מס ספק בסנזיי     כן(במידה ולא נשלח supplier_name)
supplier_name varchar שם הספק     כן
supplier_email varchar אימייל הספק     כן
supplier_idn varchar ת.ז של הספק     לא
supplier_business_idn varchar עוסק מורשה     לא
supplier_address varchar כתובת הספק     לא
supplier_phone varchar טלפון     לא
supplier_city varchar עיר הספק     לא
supplier_lang char 2 שפת מסמכים en|he he לא
supplier_birthday date תאריך לידה dd/mm/yyyy   לא

supplier_fields[]

varchar[]

שדות נוספות של ספק

לדוגמא:
supplier_fields[zip_code]

  לא
discount decimal הנחה ב%   0 לא
total_payment decimal הסכום הסופי לתשלום בפועל (אחרי הנחה)     כן
currency varchar אם שונה משקלים אז לשלוח ערך USD
EUR
AUD
GBP
NULL לא
vat_type varchar עוסק מורשה או פטור

חייב במע"מ = "DEFAULT"

פטור ממע"מ = "FREE"

  כן 
doc_comments varchar הערות מסמך     לא
[]items array שורות המוצרים אשר הוזמנו     כן

items[][name]

varchar שם המוצר     כן

items[][code]

varchar מק"ט     לא

items[][price]

decimal מחיר המוצר כולל מעמ לפני הנחה ליחידה     כן
items[][discount] decimal הנחה ב%   0 לא

items[][quantity]

decimal כמות     כן
items[][desc] varchar תיאור      לא
send_invoice varchar האם לשלוח הזמנה לספק TRUE/FALSE FALSE לא
test varchar בדיקה - ידפיס למסך את הפרמטרים שנשלחו ללא המשך test   לא

 

 

 

התשובה שתיתקבל היא בפורמט JSON.

במיקרה של הצלחה:

קוד HTTP : 200

price_offer_number - מספר הצעת מחיר.

 לדוגמה: {'price_offer_number': 10005}

 

 

במיקרה של כישלון:

קוד HTTP : 400-599

הודעת שגיאה - error

לדוגמה:

{'error': 'Incorrect business number'}

 

במידה והתקבלו פרמטרים של הוראת קבע, הגדרות החיוב של הספק בפרויקט יקבעו על פי פרמטרים אלו.