יש לבצע פניה לכתובת הבאה:

https://[account name].senzey.com/extapi/shipment/add.php?username=[username]&password=[password]

נא לשים לב!

  • הנתונים צריכים להישלח ב UTF8
  • כל הנתונים צריכים להישלח ב POST 
  • יש להשתמש ב content type: application/x-www-form-urlencoded

 

שם השדה סוג תאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
senzey_client_id int מס לקוח בסנזיי     כן(במידה ולא נשלח client_name)
client_name varchar שם הלקוח     כן
client_email varchar אימייל הלקוח     כן
client_idn varchar ת.ז של הלקוח     לא
client_business_idn varchar עוסק מורשה     לא
client_address varchar כתובת הלקוח     לא
client_phone varchar טלפון     לא
client_city varchar עיר הלקוח     לא
client_lang char 2 שפת מסמכים en|he he לא
client_birthday date תאריך לידה dd/mm/yyyy   לא

client_fields[]

varchar[]

שדות נוספות של לקוח

לדוגמא:
client_fields[zip_code]

  לא
doc_comments varchar הערות מסמך     לא
[]items array שורות המוצרים אשר נירכשו     כן

items[][name]

varchar שם המוצר     כן

items[][code]

varchar מק"ט     לא

items[][quantity]

decimal כמות     כן
items[][desc] varchar תיאור     לא
send_invoice varchar האם לשלוח ת.משלוח ללקוח TRUE/FALSE FALSE לא
test varchar בדיקה - ידפיס למסך את הפרמטרים שנשלחו ללא המשך test   לא

 

 

 

התשובה שתיתקבל היא בפורמט JSON.

במיקרה של הצלחה:

קוד HTTP : 200

shipment_number - מספר ת.משלוח, client_id - מספר לקוח.

 לדוגמה: {'shipment_number': 10005,'client_id':2005}

 

במיקרה של כישלון:

קוד HTTP : 400-599

הודעת שגיאה - error

לדוגמה:

{'error': 'Incorrect business number'}

 

במידה והתקבלו פרמטרים של הוראת קבע, הגדרות החיוב של הלקוח בפרויקט יקבעו על פי פרמטרים אלו.