יש לבצע פניה לכתובת הבאה:

https://[account name].senzey.com/extapi/work_order/add.php?username=[username]&password=[password]

נא לשים לב!

 • הנתונים צריכים להישלח ב UTF8
 • כל הנתונים צריכים להישלח ב POST 
 • יש להשתמש ב content type: application/x-www-form-urlencoded

 

שם השדה סוג תאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
client_name varchar שם הלקוח     כן
client_email varchar אימייל הלקוח     כן
client_idn varchar ת.ז של הלקוח     לא
client_business_idn varchar עוסק מורשה     לא
client_address varchar כתובת הלקוח     לא
client_phone varchar טלפון     לא
client_city varchar עיר הלקוח     לא
client_lang char 2 שפת מסמכים en|he he לא
client_birthday date תאריך לידה dd/mm/yyyy   לא
total_payment decimal הסכום הסופי לתשלום בפועל     כן
vat_type varchar עוסק מורשה או פטור

חייב במע"מ = "DEFAULT"

פטור ממע"מ = "FREE"

  כן 
[]items array שורות המוצרים אשר נירכשו     כן
items name varchar שם המוצר     כן
items code varchar מק"ט     לא
items price decimal מחיר המוצר לחיוב בפועל ליחידה     כן
items quantity decimal כמות     כן
send_invoice varchar האם לשלוח הזמנת עבודה ללקוח TRUE/FALSE FALSE לא
pay_url varchar במידה ורוצים להשתמש ב API זה לצורך דף תשלום, יש לשלוח "TRUE" ואז בסיום הדף יחזיר את אותו הפרמטר עם כתובת URL על מנת שתוכלו להפנות את הלקוח לדף התשלום. TRUE/FALSE FALSE לא
pay_success_callback_url varchar

במידה והפרמטר pay_url נשלח עם TRUE, והוכנס ערך בפרמטר זה עם כתובת חזרה לקבלת מידע על ביצוע התשלום, אז בסיום ביצוע התשלום ע"י הלקוח, המערכת תפנה לכתובת URL זו ב POST עם הפרמטרים הבאים:
"doc_type" => שם המסמך,
"doc_id" => מספר המסמך,
"sum" => סכום המסמך,
"work_order_number" => מספר הזמנה עבורה הופק המסמך (מספר זה נשלח בפניה הראשונה ל API וישמש לצורך שיוך/התאמה בין ההזמנה המקורית שנוצרה לבין התשלום.

    לא
connect_to_project  project_id number מזהה הפרויקט     לא
connect_to_project description text       לא
connect_to_project amount float סכום לחיוב כולל מע"מ     כן אם הוכנס ערך בשדה project_id
connect_to_project start_date date תאריך התחלה   CURDATE לא
connect_to_project finish_date date תאריך סיום     לא
connect_to_project reminder_before_days number תזכורת לפני סיום בימים     לא
connect_to_project billing_type number סוג חיוב*
 • 0 - לפי הגדרת משימה
 • 2 - מחיר קבוע
 • 5 - לא לחיוב
מחיר קבוע כן אם הוכנס ערך בשדה project_id
connect_to_project billing_recurring number מחזוריות**
 • 0 - חד פעמי
 • 1 - חודשי
 • 2 - שנתי
 • 3 - דו-שנתי
 • 4 - שבועי
חד פעמי לא
connect_to_project recurring_from date תאריך חיוב ראשון   ת.צירוף של לקוח לפרויקט לא
connect_to_project num_of_payment number מס' חיובים     לא
connect_to_project payment_notes text הערות תשלום     לא
connect_to_project comments text הערות     לא
connect_to_project issue_billing_cycles number מס' מחזורים להפיק חיוב, 1 לחיוב חד פעמי     לא
test varchar בדיקה - ידפיס למסך את הפרמטרים שנשלחו ללא המשך test   לא

 

 

 

התשובה שתיתקבל היא בפורמט JSON.

במיקרה של הצלחה:

קוד HTTP : 200

work_order_number - מספר הזמנה. לדוגמה: {'work_order_number': 10005}

pay_url - רק במידה והפניה ל API הכילה TRUE בפרמטר זה, תוחזר כתובת להפניית הלקוח לתשלום.

 

במיקרה של כישלון:

קוד HTTP : 400-599

הודעת שגיאה - error

לדוגמה:

{'error': 'Incorrect business number'}

 

במידה והתקבלו פרמטרים של הוראת קבע, הגדרות החיוב של הלקוח בפרויקט יקבעו על פי פרמטרים אלו.