על מנת שמיילים שנשלחים מהמערכת יזוהו ע"י הצד המקבל כמייל אוטנטי ומוכר יש להוסיף בדומיין שלכם או בשרת האיחסון של האתר שלכם את רשומות ה SPF עם הכתובות הבאות:

91.230.236.73

91.230.236.74

91.230.236.50

91.230.236.13

91.230.236.83

91.230.236.84

דוגמא: הפרמטרים עבור הרשומה הם:

Domain: Your-Domain-Name.com

TTL: 14400

Record Type: TXT

Value: "v=spf1 mx a ptr ip4:91.230.236.84/32 ip4:91.230.236.83/32 ip4:91.230.236.74/32 ip4:91.230.236.73/32 ip4:91.230.236.50/32 ip4:91.230.236.13/32"