כדי לשנות סיסמה במערכת הניהול סנזיי:

יש להיכנס ל "הגדרות מערכת" > "שנה סיסמה".