הוספת לקוח פוטנציאלי ממקור חיצוני

יש לבצע פניה ב POST לכתובת הבאה:

https://[account name].senzey.com/extapi/pclient/add.php?username=[username]&password=[password]

נא לשים לב!

  • הנתונים צריכים להישלח ב UTF8
  • כל הנתונים צריכים להישלח ב POST 
  • יש להשתמש ב content type: application/x-www-form-urlencoded

 

שם השדה סוג תאור ערכים אפשריים ברירת מחדל חובה
           
x_name varchar שם הלקוח     כן
x_identify_number varchar תעודת זהות הלקוח     לא
x_birthday Date תאריך לידה dd/mm/yyyy   לא
x_email1 varchar אימייל הלקוח     לא
x_phone varchar טלפון הלקוח     לא
x_mobile varchar טלפון נייד     לא
x_address varchar כתובת הלקוח     לא
x_city varchar עיר הלקוח     לא
x_referrer integer מקור הפניה

ערכים בהתאם לערכים בתוכנה 

 

  לא
x_referrer_notes varchar הערות מקור הגעה     לא
x_comments varchar הערות/תאור     לא
x_is_club_member varchar חבר מועדון "Y","N" N לא
connect_to_project  project_id  number מזה של פקויקט    null לא
connect_to_project description text         לא
connect_to_project amount float סכום לחיוב כולל מע"מ     לא
connect_to_project start_date date תאריך הצטרפות     לא
connect_to_project finish_date date תאריך סיום שרות     לא
connect_to_project recurrence text מחזוריות עסקה "NO", "MONTH" NO לא
connect_to_project num_of_payment number מספר חודשי שירות     לא
test varchar בדיקה - ידפיס למסך את הפרמטרים שנשלחו ללא המשך test   לא

 

התשובה שתיתקבל היא בפורמט JSON.

במיקרה של הצלחה:

קוד HTTP : 200

לדוגמה: 

{success: 1, data: {id: 2335}}

id  - מס לקוח שנוצר

במיקרה של כישלון:

קוד HTTP : 400-599

הודעת שגיאה - error

לדוגמה:

{success: 0, 'message': 'Incorrect business number'}

 

ניתן לראות קוד לדוגמא