תחילה יש לבטל את הקבלה באופן מלא ולאחר מכאן הוציאו קבלה חדשה על אמצעי התשלום החדש שקיבלתם בדרך בה אתם מכירים.
לפי עמודות הטבלה תוכלו לגשת לסרטון המתאים ביותר למקרה הספציפי.

כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח לחצו לסרטון לחצו לסרטון
מסמך הופק בטעות גשו לסרטון המתאים לפי אמצעי התשלום שהלקוח שילם ----------- -----------
מזומן מזומן סרטון מקוצר סרטון מפורט
מזומן החזר כספי בצורה שונה ממה שקיבלנו ----------- סרטון מפורט
שקים שקים - החזרת השקים ללקוח סרטון מקוצר סרטון מפורט
שקים שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק ----------- סרטון מפורט
שקים החזר כספי בצורה שונה ממה שקיבלנו ----------- סרטון מפורט
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - החזרת השקים והמזזומן ללקוח סרטון מקוצר סרטון מפורט
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - נותנים ללקוח שקים של העסק ----------- סרטון מפורט
משולב - מזומן ושקים החזר כספי בצורה שונה ממה שקיבלנו ----------- סרטון מפורט
העברה בנקאית העברה בנקאית ----------- סרטון מפורט
העברה בנקאית החזר כספי בצורה שונה ממה שקיבלנו ----------- סרטון מפורט
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי זיכוי בכ"א - בסליקה בסנזיי סרטון מקוצר סרטון מפורט
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו סרטון מקוצר סרטון מפורט
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי החזר כספי בצורה שונה מכרטיס אשראי ----------- סרטון מפורט
כ"א -סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו סרטון מקוצר סרטון מפורט
כ"א -סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי החזר כספי בצורה שונה מכרטיס אשראי ----------- סרטון מפורט
כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח לחצו לסרטון