שימו לב !!! , מסמך חשבונית מס קבלה הוא אומנם מסמך אחד אך הוא מכיל :
חשבונית מס = עסקת השירות שסיפקנו ללקוח
וכן קבלה = התקבול שקיבלנו מהלקוח

במקרה זה של החלפת אמצעי תשלום גם אם מדובר בהחלפה באופן מלא וגם אם מדובר באופן חלקי אנחנו מוציאים
ביטול רק על החלק של הקבלה מתוך המסמך של חשבונית מס קבלה כולו .
ולאחר מכן יש
להוציא קבלה חדשה עם אמצעי התשלום החדש שקיבלתם .
לפי עמודות הטבלה תוכלו לגשת לסרטון המתאים ביותר לביטול החלקת של הקבלה לפי המקרה הספציפי.

 

כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח לחצו לסרטון
מזומן מזומן לחצו לסרטון
מזומן העברה בנקאית לחצו לסרטון
מזומן כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי לחצו לסרטון
מזומן שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק לחצו לסרטון
שקים שקים - החזרת השקים ללקוח לחצו לסרטון
שקים שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק לחצו לסרטון
שקים מזומן לחצו לסרטון
שקים העברה בנקאית לחצו לסרטון
שקים כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי לחצו לסרטון
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - החזרת באותה צורה שקיבלנו לחצו לסרטון
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - נותנים ללקוח שקים של העסק לחצו לסרטון
משולב - מזומן ושקים מזומן לחצו לסרטון
משולב - מזומן ושקים העברה בנקאית לחצו לסרטון
משולב - מזומן ושקים כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי לחצו לסרטון
העברה בנקאית העברה בנקאית לחצו לסרטון
העברה בנקאית מזומן לחצו לסרטון
העברה בנקאית כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי לחצו לסרטון
העברה בנקאית שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק לחצו לסרטון
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי זיכוי בכ"א - בסליקה בסנזיי לחצו לסרטון
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו לחצו לסרטון
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי מזומן לחצו לסרטון
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי העברה בנקאית לחצו לסרטון
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק לחצו לסרטון
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו לחצו לסרטון
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי זיכוי בכ"א - בסליקה בסנזיי לחצו לסרטון
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי מזומן לחצו לסרטון
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי העברה בנקאית לחצו לסרטון
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק לחצו לסרטון
כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח לחצו לסרטון