לפי עמודות הטבלה תוכלו לגשת לסרטון המתאים ביותר למקרה הספציפי,
שימו לב !!!, במידה ובנוסף לקבלה יצאה גם חשבונית מס ועלינו לטפל גם בביטול או הזיכוי שלה .
לאחר הטיפול בקבלה חזרו לדף הקודם וגשו לסרטון הרלוונטי בנושא על מנת לדעת כיצד לטפל
גם בחשבונית עצמה .

כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח לחצו לסרטון לחצו לסרטון
מסמך הופק בטעות גשו לסרטון המתאים לפי אמצעי התשלום שהלקוח שילם ----------- -----------
מזומן מזומן סרטון מקוצר סרטון מפורט
מזומן החזר כספי בצורה שונה ממה שקיבלנו ----------- סרטון מפורט
שקים שקים - החזרת השקים ללקוח סרטון מקוצר סרטון מפורט
שקים שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק ----------- סרטון מפורט
שקים החזר כספי בצורה שונה ממה שקיבלנו ----------- סרטון מפורט
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - החזרת השקים והמזזומן ללקוח סרטון מקוצר סרטון מפורט
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - נותנים ללקוח שקים של העסק ----------- סרטון מפורט
משולב - מזומן ושקים החזר כספי בצורה שונה ממה שקיבלנו ----------- סרטון מפורט
העברה בנקאית העברה בנקאית ----------- סרטון מפורט
העברה בנקאית החזר כספי בצורה שונה ממה שקיבלנו ----------- סרטון מפורט
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי זיכוי בכ"א - בסליקה בסנזיי סרטון מקוצר סרטון מפורט
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו סרטון מקוצר סרטון מפורט
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי החזר כספי בצורה שונה מכרטיס אשראי ----------- סרטון מפורט
כ"א -סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו סרטון מקוצר סרטון מפורט
כ"א -סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי החזר כספי בצורה שונה מכרטיס אשראי ----------- סרטון מפורט
כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח לחצו לסרטון