ניתן להוציא חשבונית מס זיכוי או חשבונית מס במינוס שבאופן כללי הם מסמכים זהים .
תוכלו להתייעץ עם רואה החשבון שלכם במקרה זה מכיוון שלפעמים לרואה החשבון יש העדפה של אחד מהמסמכים הנ"ל .

 

מסמך לחצו לסרטון
חשבונית מס זיכוי לחצו לסרטון
חשבונית מס במינוס לחצו לסרטון