לפי עמודות הטבלה תוכלו לגשת לסרטון המתאים ביותר למקרה הספציפי,
שימו לב !!!, במידה ובנוסף לקבלה יצאה גם חשבונית מס ועלינו לטפל גם בזיכוי שלה ,

לאחר הטיפול בקבלה חזרו לדף הקודם וגשו לסרטון הרלוונטי בנושא על מנת לדעת כיצד לטפל גם בחשבונית עצמה .

כמו כן , במקומות בהם רשום "2 אופציות לטיפול" :
יש לצפות בסרטון אופציה א' ובמידה וסרטון זה אינו מתאים גשו לאופציה ב' לפי הסיטואציה .

אופציה א' = במקרה ומעוניינים לזכות את הקבלה באופן חלקי לפי שורות מלאות של תשלומים בקבלה.
אופציה ב' =  במקרה מעוניינים לזכות את הקבלה באופן חלקי שלא בסכום השורות המלאות של התשלומים בקבלה.
 

כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח שתי אופציות לחצו לסרטון לחצו לסרטון
מזומן מזומן 2 אופציות לטיפול אופציה א' אופציה ב'
מזומן העברה בנקאית   לחצו לסרטון  
מזומן כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי   לחצו לסרטון  
מזומן שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק   לחצו לסרטון  
שקים שקים - החזרת השקים ללקוח 2 אופציות לטיפול אופציה א' אופציה ב'
שקים שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק   לחצו לסרטון  
שקים מזומן   לחצו לסרטון  
שקים העברה בנקאית   לחצו לסרטון  
שקים כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי   לחצו לסרטון  
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - החזרת באותה צורה שקיבלנו 2 אופציות לטיפול אופציה א' אופציה ב'
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - נותנים ללקוח שקים של העסק   לחצו לסרטון  
משולב - מזומן ושקים מזומן   לחצו לסרטון  
משולב - מזומן ושקים העברה בנקאית   לחצו לסרטון  
משולב - מזומן ושקים כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי   לחצו לסרטון  
העברה בנקאית העברה בנקאית   לחצו לסרטון  
העברה בנקאית מזומן   לחצו לסרטון  
העברה בנקאית כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי   לחצו לסרטון  
העברה בנקאית שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק   לחצו לסרטון  
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי זיכוי בכ"א - בסליקה בסנזיי   לחצו לסרטון  
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו 2 אופציות לטיפול אופציה א' אופציה ב'
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי מזומן   לחצו לסרטון  
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי העברה בנקאית   לחצו לסרטון  
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק   לחצו לסרטון  
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו 2 אופציות לטיפול אופציה א' אופציה ב'
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי זיכוי בכ"א - בסליקה בסנזיי   לחצו לסרטון  
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי מזומן   לחצו לסרטון  
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי העברה בנקאית   לחצו לסרטון  
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק   לחצו לסרטון  
כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח שתי אופציות לחצו לסרטון לחצו לסרטון