כשביצעתי הוצאת חשבונית לחצתי כפי הנראה פעמיים ברציפות והמערכת דילגה על הוצאת חשבונית מקור. והדפיסה ישר חשבונית העתק. מה עושים כדי לקבל מקור?

במיקרה כזה יש עליכם להדפיס את ההעתק, לרשום עליו נאמן למקור, לחתום ליד (+ חותמת אם יש), לשים במעטפה ולשלוח בדואר רגיל.

כל תוכנה להוצאת חשבוניות המוכרת עלפי חוק במדינת ישראל, לא תאפשר הוצאה חוזרת של חשבונית מקור.

שימו לב! התוכנה עובדת בסביבת אינטרנט ומיתנהגת כמו אתר אינטרנט. במקום שהסמן של העכבר הופך ל-"יד" יש ללחוץ לחיצה אחת בלבד.