מודול פרויקטים

מודול פרויקטים

במודול הפרויקטים של סנזיי ניתן למצוא את התכונות הבאות:

  • הקמת פרויקטים ומשימות, שיוך משימות לעובדים, ניהול סטטוסים, התראות ואוטומציות
  • תבניות פרויקטים להקמה מהירה של פרויקטים ומשימות ומשימות מחזוריות
  • דיווח שעות עבודה על משימות
  • ניהול קריאות שרות / תקלות כולל מעקב סטטוסים ותזכורות
  • הצגת גאנטים
  • הפקת חיובי פרויקטים ומעקבי גביה כולל אפשרות לחיובים מצטברים והפקת מסמכים חשבונאים ירוקים באופן מבוקר / אוטומטי
  • הפקת דוחות גביה, ניהול תקציב, עלויות, רווח הפסד, תזרים מזומנים ועוד