מודול פרויקטים

מודול פרויקטים

במודול הפרויקטים של סנזיי ניתן למצוא את התכונות הבאות:

  • הקמת פרויקטים ומשימות, שיוכם לעובדים, סטטוסים והתראות
  • תבניות פרויקטים להקמה מהירה של פרויקטים ומשימות ומשימות מחזוריות
  • דיווח שעות עבודה על משימות
  • ניהול קריאות שרות / תקלות כולל מעקב סטטוסים ותזכורות
  • הצגת גאנטים
  • הפקת חיובים ומעקבי גביה כולל אפשרות לחיובים מצטברים והפקת מסמכים ישירה
  • הפקת דוחות גביה, תקציב, עלויות, רווח הפסד ועוד