ניהול מלאי ומחסנים

ניהול מלאי ומחסנים

במודול המלאי של סנזיי ניתן למצוא את התכונות הבאות:

  • ניהול מוצרים, מק"טים, מספרים סידוריים, תמונות, רווח על מוצר, דוחות מכירה ועוד
  • ניהול מחירונים, מחירוני לקוחות, מחירוני ספקים
  • ניהול מלאי , התראות מלאי מינימום, מסמכי הכנסה למלאי, מסמכי הוצאה מהמלאי, ספירת מלאי, דוחות מלאי
  • ניהול מחסנים ומיקומים
  • יצור, תעודות אריזה, מישטוח והמכלה