מודול שעון נוכחות

מודול שעון נוכחות

במודול השעון נוכחות של סנזיי ניתן למצוא את התכונות הבאות:

  • דיווחי נוכחות - כניסה / יציאה באמצעות אפליקציה כולל מיקום הדיווח
  • דיווחי נוכחות - כניסה / יציאה באמצעות חיוג לטלפון
  • דוחות נוכחות למעקב ולשליחה לרו"ח לצורך הכנת משכורות
  • דיווח על חופשים, מחלה, מיליואים ועוד
  • קבלת התרעות על דיווחי יציאה
  • הגבלת שעת יציאה
  • חישובי שעות נוספות בהתאם לשעות העבודה של העסק
  • הכנת חישובי תשלום לקבלני משנה (פרילנסרים) על בסיס שעות הנוכחות כולל אפשרות לתשלום נסיעות.