לפי עמודות הטבלה תוכלו לגשת לסרטון המתאים ביותר למקרה הספציפי,
שימו לב 
!!! , מסמך חשבונית מס קבלה הוא אומנם מסמך אחד אך הוא מכיל :
חשבונית מס = עסקת השירות שסיפקנו ללקוח
וכן קבלה = התקבול שקיבלנו מהלקוח

ולכן במידה ורוצים לבטל
חלקית גם את עסקת השירות שבחשבונית וגם לבצע החזר כספים חלקי -
במקומות בהם רשום
 "2 סרטונים לפי הצורך" , יש לצפות ב2 הסרטונים לפי הסיטואציה :

טיפול בחשבונית = טיפול בחלק של החשבונית , נצפה בסרטון במידה ונרצה לבטל חלקית את עסקת השירות 
ו-טיפול בקבלה = טיפול בחלק של הקבלה , נצפה בסרטון במידה ונרצה לבצע החזר כספים חלקי ללקוח

 

כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח ביטול חלקי של העסקה עצמה והחזר כספים לחצו לסרטון לחצו לסרטון
מזומן מזומן   לחצו לסרטון  
מזומן העברה בנקאית 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
מזומן כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי   לחצו לסרטון  
מזומן שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
שקים שקים - החזרת השקים ללקוח 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
שקים שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
שקים מזומן   לחצו לסרטון  
שקים העברה בנקאית 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
שקים כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי   לחצו לסרטון  
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - החזרת באותה צורה שקיבלנו 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
משולב - מזומן ושקים מזומן ושקים - נותנים ללקוח שקים של העסק 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
משולב - מזומן ושקים מזומן   לחצו לסרטון  
משולב - מזומן ושקים העברה בנקאית 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
משולב - מזומן ושקים כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי   לחצו לסרטון  
העברה בנקאית העברה בנקאית 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
העברה בנקאית מזומן   לחצו לסרטון  
העברה בנקאית כ"א עם או בלי החזר לכרטיס אשראי   לחצו לסרטון  
העברה בנקאית שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי זיכוי בכ"א - בסליקה בסנזיי   לחצו לסרטון  
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו   לחצו לסרטון  
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי מזומן   לחצו לסרטון  
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי העברה בנקאית 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
כ"א - סלקנו דרך הסנזיי שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי כ"א - ביטלנו ישירות מול חברת הסליקה ורוצים רק מסמך תיעוד לפעולה זו   לחצו לסרטון  
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי זיכוי בכ"א - בסליקה בסנזיי   לחצו לסרטון  
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי מזומן   לחצו לסרטון  
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי העברה בנקאית 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
כ"א - ללא סליקה דרך הסנזיי - סלקנו  ישירות מול חברת הסליקה ורק תיעדנו פעולה זו בסנזיי שקים - נותנים ללקוח שקים של העסק 2 סרטונים לפי הצורך טיפול בקבלה טיפול בחשבונית
כיצד הלקוח שילם כיצד מחזירים ללקוח ביטול חלקי של העסקה עצמה והחזר כספים לחצו לסרטון לחצו לסרטון